Aanpassing doelgroepenrooster

21 juni 2022

Vanaf maandag 11 juli start de zomervakantie.

Tijdens de zomervakantie komen alle doelgroepen te vervallen, behalve

aquagym op maandag en dinsdagochtend van 9.00-9.45uur.