Nieuwe nationale norm zwemveiligheid

13 december 2017

Er is een nieuwe definitie van zwemveiligheid ontwikkeld en is er een nieuwe nationale norm zwemveiligheid geïntroduceerd. Deze norm hangt samen met de aanpassing van de exameneisen van het Zwem ABC. De huidige titel voor deze exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Met de herziening sluiten de exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te overleven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt en nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld de kledingeisen aangepast naar lange mouwen en lange broek in plaats van korte mouwen en korte broek. Daarnaast blijft het beheersen van een goede techniek belangrijk om te overleven.

 

Diploma's

Per diploma is duidelijk gedefinieerd wat je ermee kunt.

Dit betekent dat je met

  • Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een zwembad zonder attracties;
  • Zwemdiploma B de vaardigheden beheerst voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en/of een stroomversnelling;
  • Zwemdiploma C de vaardigheden beheerst voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten.
Voor meer informatie:
Anthony Fokker
Bedrijfsleider
0346-266851

Voor meer informatie:
Anthony Fokker
Bedrijfsleider
0346-266851