Gedragscode zwembadbranche

Het is belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om hiervoor te zorgen heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld voor aanbieders van zwemlessen. ’t Kikkerfort werkt volgens deze gedragscode.


Gedragscode zwembadbranche

De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De Gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming.

 

Vertrouwenspunt Sport

De Nationale Raad Zwemveiligheid streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar gesteld voor de zwembadbranche. Hiermee biedt NOC*NSF een luisterend oor voor persoonlijke vragen en dilemma’s die van vertrouwelijke aard zijn. Daarnaast is het mogelijk om voor zwaardere zaken een melding te doen.

Vertrouwenspunt Sport: 0900 202 5590 (€ 0,10 per minuut).

De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Vertrouwenspunt Sport

Voor meer informatie:
Anthony Fokker
Bedrijfsleider
0346-266851