Huisregels

Om je verblijf zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij toegangsregels. Sport- en Recreatiecentrum ’t Kikkerfort is hiervoor aangesloten bij het landelijke protocol Vrolijk en Veilig.

Huisregels voor bezoekers

 

Algemeen

 1. Iedere bezoeker is verplicht altijd de aanwijzingen van het personeel van Sport- en recreatiecentrum ‘t  Kikkerfort op te volgen.
 2. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere bezoekers of het personeel is verboden.
 3. Voor uw en onze veiligheid zijn er in en rondom ‘t Kikkerfort  camera’s geplaatst.
 4.  ‘t Kikkerfort is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw.
 5. Het kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs (of kopie) is verplicht.
 6. Het is niet geoorloofd om  foto's te maken of te filmen in het zwembad, mits u toestemming heeft van een toezichthouder ter plaatse.
 7. Telefoon is alleen toegestaan in de Brasserie en zittend op het terras. Houdt het telefoongebruik minimaal, in verband met de veiligheid van uw kind. 
 8. Het gebruik van telefoons, camera's, filmtoestellen etc. is bij de garderobe NIET toegestaan. 

 

Toegang

 1. Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs.
 2. De bezoeker betreedt de accommodatie op eigen risico.
 3. Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.

 

Begeleiding en gebruik zwemvleugels

 1. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid.  Begeleiding moet mee het water in.
 2. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn te allen tijde verplicht om zwemvleugels te dragen.
 3. Kinderen zonder A diploma worden niet toegestaan in het diepe bad.

 

Hygiëne en gedrag in het zwembad

 1. Voor het zwemmen is men verplicht te douchen.
 2. Rennen op de perrons en in de zwemzaal is niet toe gestaan.
 3. In het recreatiebad (1.30 m. diep) is het niet toegestaan om te duiken.
 4. U dient zich in het zwembad zo te gedragen, dat u geen gevaar voor uzelf en/of andere gebruikers oplevert.
 5. U dient zich te houden aan de gebruiksregels van de glijbaan, zoals afgebeeld op het bord.
 6. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding. Andere kleding, zoals petten, T-shirts, ondergoed en dergelijke zijn niet toegestaan tenzij er nadrukkelijk toestemming is verleend door het personeel. Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de zwemzalen te betreden.
 7. Er mogen geen drink- of etenswaren in de kleedcabines worden genuttigd.

 

Ongewenst gedrag

 1. Ongewenste (en/of gewenste) intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.
 2. Het is niet toegestaan andere bezoekers en/of onze medewerkers overlast te bezorgen.
 3. Het is bezoekers niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes op te houden.
 4. Bij vernieling, diefstal, en agressief en/of onzedelijk gedrag wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 

Verboden te roken

 1. Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
 2. Gebruik van soft- en harddrugs is in en rondom deze accommodatie niet toegestaan.

 

Overig

 1. Huisdieren worden in het Sport en recreatiecentrum ’t Kikkerfort niet toegelaten, met uitzondering van zorghonden.
 2. In de zwemzaal, kleedruimtes is het niet toegestaan om glas- of aardewerk mee te nemen.
 3. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie.
 4. Het gebruik van camera’s, filmtoestellen, etc. is onderwater en in de kleedruimtes niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan om met kinderwagens, scootmobielen e.d. de zwemzaal te betreden. Deze moeten worden geparkeerd in de entree of kleedkamer.
 6. Door gebruik te maken van onze voorzieningen verklaart u akkoord te gaan met onze huisregels.