Veilig en schoon

Om de veiligheid en hygiëne te garanderen zijn we in het bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon. In de Wet Hygiëne Veiligheid Zwemgelegenheden heeft de overheid vastgelegd aan welke eisen inzake veiligheid en hygiëne zwembaden moeten voldoen. Jaarlijks wordt het zwembad gecontroleerd door de Provincie Utrecht. Het zwembadwater wordt maandelijks gecontroleerd door een bevoegde instantie.


Keurmerk Veilig en Schoon

Sport- en Recreatiecentrum 't Kikkerfort heeft sinds 2009 het Keurmerk Veilig en Schoon behaald. 't Kikkerfort valt in de Categorie C (multifunctioneel zwembad).

Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk moeten we als zwembad aan bepaalde criteria voldoen. De belangrijkste punten zijn hierin het voldoen aan de algemene en wettelijke eisen, maar daarnaast ook zaken als veiligheid en hygiëne.

Keurmerk veilig en schoonEnkele punten waarop getoetst is: 

  • Waterleidingwetgeving en Legionella Preventie 
  • ARBO
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)
  • Wet milieubeheer 
  • Gebruiksvergunning
  • Besluit Atrractie- en speeltoestellen

 

Elk jaar is er een controle of alles keurig wordt bijgehouden en op orde is.  In december 2021 is er weer een grote toetsing geweest om te kijken of we het Keurmerk mogen behouden. Alles was tip top in orde en het Keurmerk is geldig tot en met 2024.

 

Kwaliteit zwemwater

Ons Subtropisch zwembad ‘t Kikkerfort heeft een ultra moderne waterzuiverings- installatie. Wij werken met zoutelektrolyse die door watertechnologie v.d. Heuvel uit Scherpenzeel speciaal voor ons zwembad is gebouwd. De installatie is geheel geautomatiseerd en wordt door een computer aangestuurd. Door het gebruiken van zout als desinfectie middel zijn wij milieubewust bezig en gebruiken hierbij geen chemicaliën meer. Hierdoor kunnen mensen met een chloorallergie wel bij ons komen zwemmen, terwijl ze in veel andere baden niet meer terecht kunnen.

Elke maand wordt ons zwembadwater gekeurd door een daarvoor bevoegd bedrijf. Tevens worden twee jaarlijks onze leidingen gecontroleerd op Legionella. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van ons zwemwater gewaarborgd blijft. Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd terecht bij het personeel van het zwembad. 

 

Wet Hygiëne Veiligheid Zwemgelegenheden

In de Wet Hygiëne Veiligheid Zwemgelegenheden heeft de overheid vastgelegd aan welke eisen inzake veiligheid en hygiëne zwembaden moeten voldoen. 

Er mogen bijvoorbeeld geen uitstekende delen aan de bassins of gebouwen zitten, geen los liggende of verzakte tegels zijn. De douches en toiletruimten dienen schoon en veilig te zijn. Maar ook de waterkwaliteit in de bassins moet voldoen aan wettelijke voorschriften. Er mogen geen schadelijke stoffen in het water aanwezig zijn. Om dat te bereiken moet het zwemwater met een voorgeschreven snelheid door een filter stromen om vuil en schadelijke stoffen te verwijderen.

Jaarlijks wordt het zwembad gecontroleerd door de Provincie Utrecht. Het zwembadwater wordt maandelijks gecontroleerd door een bevoegde instantie. De waterleidingen worden twee jaarlijks gecontroleerd op legionella. Al deze controles zorgen ervoor dat Sport- en Recreatiecentrum 't Kikkerfort alles goed op orde moet hebben en houden. Zo wordt de veiligheid en schoonheid gewaarborgd.